من اومدمدبچه هاعیدتونم مبارک
+ نوشته شده در  شنبه نهم فروردین 1393ساعت 1:39  توسط EDO  | 

تعطیل شد

                 (سلطان غمکده)...!!!

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم فروردین 1392ساعت 11:21  توسط EDO  | 

درون سینـــه آهی سرد دارمـــ


رخی پژمـــرده ، رنگـــی زرد دارمـــ


ندانم عاشقـــم؟ مستــــم؟ چه هستـــمـــ؟


همی دانم دلی پــــر درد دارمـــ♥ــــ♥ــــــ♥ـــــــ


+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392ساعت 19:47  توسط EDO  | 

این روزهاانقدبه هم ریخته ام که هرکی بهم میرسه میگه چته توکه اینجوری نبودی منم فقط توجوابشون بایدپوزخندبزنم وسرموبندازم پایین خدایابسه دیگه راحتم کن....خداجون زوداین روزارو ردکن
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم فروردین 1392ساعت 20:46  توسط EDO  | 

خیلی خوشحالم

                    چیزیم نیس ....

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391ساعت 14:45  توسط EDO  | 

ای خدا !

خدایا : می بینی کودکان گلفروش را ؟

دختران تن فروش را ؟

مادران سیاه ‍‍‍پوش ؟

‍‍پدران خانه به دوش ؟

کاسبان دین فروش ؟ انسان های آدم فروش ؟

عاشقان عشق فروش ؟

می خواهم یک تکه  آسمان کلنگی بخرم !!؟!!

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم اسفند 1391ساعت 19:49  توسط EDO  | 

برای آن مینویسم که روزی دلش مهربان بود

مینویسم تابداندکه دل شکستن هنرنیست

نه دیگرنگاهم رابرایش هدیه میکنم

ونه دیگردم ازفاصله ها میزنم

مینویسم تاشایدنامهربانی هایش راباورکند...!!!

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391ساعت 18:47  توسط EDO  | 

من رازیرخاکسترجا گذاشته ای...

آهای.....

باتوام...

تویادت نرود...

من بخاطرتوآتش گرفته ام....

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اسفند 1391ساعت 21:7  توسط EDO  | 

این گونه که بازی شروع شد

پایان خوشی دارد

خواهش می کنم مهره ات راباشاه دلم کیش نکن

بازی مساوی شودبهتراست

من اگرکیش شوم ماتت می کنم.........

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اسفند 1391ساعت 15:56  توسط EDO  | 

گاه دلتنگ می شوم

دلتنگ ترازهمه دلتنگی هاگوشه ای می نشینم وحسرت هارا می شمارم

وباختن ها وصدای شکستن را

نمی دانم من کدامین امیدراناامیدکردم

وکدام خواهش رانشنیدم

وبه کدام دلتنگی خندیدم

که چنین دل تنگم.............

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اسفند 1391ساعت 22:45  توسط EDO  |